Cultuurontwikkeling

Is een positieve bedrijfscultuur waarin werknemers gedisciplineerd en efficiënt werken, bij uw bedrijf niet aanwezig? Maar u wilt dit realiseren? De vraag die u zichzelf stelt: "hoe breng ik een positieve ontwikkeling van de bedrijfscultuur in mijn organisatie tot stand?" Een vraag - zo kunnen wij uit ervaring bevestigen - die veel bedrijven zichzelf stellen. 

Om de cultuurontwikkeling binnen een organisatie gestalte te geven, is een uitgebalanceerde strategie noodzakelijk. Uitgaande van de huidige situatie naar de nieuwe visie. Daar is gedragsverandering een belangrijk onderdeel van. Het betekent dat u: 

- Nieuwe gewenste normen en waarden dient vast te stellen;

- De wijze waarop de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden gestalte gaan krijgen, inzichtelijk dient te maken; 

- Een gewijzigde attitude en managementstijl moet implementeren. 

Het implementeren van deze strategie dient stapsgewijs te verlopen volgens een vastgestelde tijdsplanning. Om deze cultuurontwikkeling   in de organisatie duurzaam in te bedden, is een weloverwogen en doordacht stappenplan noodzakelijk. De Enneagram Academie kan u helpen bij het uitzetten en structuren van de strategie. We gaan met u planmatig en gestructureerd te werk om de gewenste cultuurontwikkeling te realiseren. En we versterken c.q. begeleiden u bij het implementeren van deze cultuurontwikkeling.

Veranderingen in organisaties draait niet alleen om strategie, structuur, cultuur of systemen.De kern van de zaak is altijd het veranderen van het gedrag van de mensen.