Enneagram type 1: de Kritische

Andere benamingen voor enneagram type 1: Perfectionist Verbeteraar, Hervormer.

Enneagram type 1 is gericht op perfectie, vinden dat alles altijd beter kan. Ze zijn principieel en idealistisch. Ze houden er hoge normen en waarden op na en beoordelen anderen of die aan hun normen en waarden voldoen. Ze willen alles verbeteren en zijn bang om fouten te maken. Ze zijn zeer goed georganiseerd en zorgen voor logica. Het zijn degenen die hoge standaarden hanteren. Ze onderdrukken aanvankelijk hun woede, die er soms opeens uitkomt. Ze zijn wijs, realistisch, nobel en hebben een hoge moraal. Enen hechten veel waarde aan regels en aan structuren.

type1

Terug naar het overzicht