Team ontwikkeling

"Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships"

by Michael Jordan 

Een goed functionerend team ontwikkelen is geen vanzelfsprekendheid. Toch gebeurt het automatisch waar men een groep probeert te laten samenwerken. Echter of dit goed verloopt, is de vraag. Afhankelijk van de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt en de ontwikkeling van de individuen verloopt het samenwerken in goede of minder goede orde.  

Binnen een goed functionerend en ontwikkeld team dient de wil aanwezig te zijn om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Individuele doelstellingen zijn ondergeschikt aan de team doelstellingen.

 Binnen een team dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De team ontwikkeling en de individuele ontwikkeling van de verschillende teamleden kan men sturen, coachen en begeleiden om daarmee een groter draagvlak van de hogere doelstellingen te verkrijgen.

De methodieken van het Enneagram en haar teamprocessen kunnen daarbij een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren.