Zelfsturende teams

Zelfsturende teams leveren een enorme bijdrage aan een goed presterende organisatie. Door de uiterst efficiënte en effectieve werk methodes zijn zelfsturende teams zeer kosten efficiënt. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de arbeidsvreugde van deze teams hoger is dan traditioneel aangestuurde structuren. Daarvoor moeten zelfsturende teams aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.

Alle werkzaamheden dienen met een strikte onderlinge coördinatie te worden uitgevoerd om de gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Immers, teamleden hanteren een vernieuwde werkwijze. De verandering is niet voor iedereen even gemakkelijk en acceptabel. De teamleider vervult bij het introduceren en bij het bereiken van deze doelstellingen een zeer belangrijke en vaak onderschatte rol. 

Ook een zelfsturend team heeft een duidelijke en effectieve sturing nodig. Het succesvol integreren van zelfsturende teams is sterk afhankelijk van de competenties van de teammanager. Coördinatie, afstemming, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie zijn kernbegrippen. 

Het introduceren en begeleiden van zelfsturende teams, het coachen van de teamleden én de teamleider in hun nieuwe werkrollen door een externe partij/coach - die zich in belangrijke mate onafhankelijk kan opstellen – is een belangrijke verantwoordelijkheid tot het succesvol opzetten van zelfsturende teams.

De Enneagramacademie met haar methodieken en processen speelt daarin een noodzakelijke, zeer werkzame en praktische rol.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze binnen zelfsturende teams neem dan met ons contact op: info@enneagramacademie.com